KLÁŠTER KLADRUBY

Pozorka 1, 349 61 Kladruby u Stříbra 

Tento bývalý benediktinský klášter, nyní ve správě Památkového ústavu v Plzni, se nachází v oblasti okolo řeky Úhlavky. Klášter je vzdálen necelých 10 km od Stříbra. Kníže Vladislav I. klášter založil již na počátku 12. století, avšak současná podoba pochází ze století 18. Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel. Na přestavbě kostela se podílel Jan Blažek Santini, který navrhoval i vybavení interiérů. Na úpravách kostela se podíleli i sochařští mistři Karel Legát, a také bratři Asamové, blízcí spolupracovníci Matyáše Bernarda Braunana. Na jihu kostela je umístěn starý konvent, na východní straně stará prelatura. Na jihu se nachází budova nového konventu, která pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera.


Civilní obřady

  • Termín je třeba dohodnout na Městském úřadě v Kladrubech (tel.:374 616 713), kde také upřesníte podrobnosti obřadu.
  • Datum civilní svatby je třeba oznámit správě kláštera v Kladrubech telefonicky na číslo 374 631 773 nebo e-mailem na kladruby@npu.cz.
  • Poplatek do pokladny objektu činí 5000,- Kč vč. DPH.

Termíny pro uzavření civilních sňatků v roce 2019:

19. ledna, 23. února, 23. března, 20. a 27. dubna, 4. května, 8. a 22. června, 6. a 27. července, 3. a 10. a 24. srpna, 21. září, 19. října, 23. listopadu, 14. prosince

Církevní obřady

  • Svatební obřady v římskokatolickém ritu oddává P. Mgr. Miroslav Martiš (tel.: 731 619 661) nebo jiný kněz či jáhen římskokatolické nebo řeckokatolické církve, alespoň jeden ze snoubenců je pokřtěn v římskokatolické nebo řeckokatolické církvi.
  • Svatební obřady církevní nekatolické oddává představitel církve sdružené v Ekumenické radě církví - viz. níže.
  • Datum církevní svatby je potřeba dohodnout také se správou kláštera v Kladrubech telefonicky na číslo 374 631 773 nebo e-mailem na kladruby@npu.cz.
  • Poplatek do pokladny objektu činí 5000,- Kč vč. DPH.

KLÁŠTER KLADRUBY

Pozorka čp. 1
349 61 Kladruby u Stříbra
tel. +420 374 631 773
e-mail: kladruby@npu.cz
https://www.klaster-kladruby.cz