KLÁŠTER PLASY

Plzeňská 2, 331 01 Plasy 

Svatba v plaském klášteře

Klášter Plasy nabízí možnost uspořádat svatební obřad ve svém areálu. Ačkoliv se jedná o bývalý klášter, kde se svatby s jistotou nekonaly, mniši zde při vstupu do kláštera skládali slavné neboli věčné sliby, které je zavazovaly k věrnosti klášteru až do konce života. Dnes zní Svatobernardskou kaplí slib manželský, který má však podobnou hodnotu. Nehledě na to, že plaský klášter je i po odchodu mnichů jedinečné místo, jehož atmosféra přímo nabízí neopakovatelné a sváteční okamžiky.


Standardně nabízíme v prostorách konventu rohovou kapli sv. Bernarda.

Kaple sv. Bernarda je bývalou meditační kaplí mnichů navržená význačným architektem českého baroka Janem Blažejem Santini-Aichelem a vyzdobená čtveřicí fresek Jakuba Antonína Pinka znázorňující sv. Bernarda rozjímajícího v lese, anděly s atributy Kristova umučení, Ježíše a jeho učedníky a Pannu Marii se sv. Štěpánem Hardingem a sv. Alberichem.


POSTUP SJEDNÁNÍ OBŘADU, KONTAKTY

Správa kláštera nevypisuje speciální termíny pro konání svatebních obřadů v prostorách kláštera. Po dohodě s Městem Plasy jsou vyblokovány termíny, kdy není vhodné svatbu v klášteře konat. Tyto vám sdělí matrikářka městského úřadu. Prosíme, respektujte je.

POPLATEK

Poplatek za konání svatebního obřadu je stanoven aktuálním Cenovým výměrem vstupného a služeb NKP Klášter Plasy. (Pro rok 2018 je ve výši 4000 Kč vč. DPH.) Plaťte jej, prosím, v kanceláři správy objektu v měsíci, v němž se koná Vaše svatba, nejpozději v týdnu před obřadem.

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ

Pro svatebčany je otevřeno velké parkoviště mezi klášterní zdí a řekou. Ke vstupu do konventu vjíždějte max. třemi až čtyřmi auty - a to pouze na nezbytně nutnou dobu (tedy vyložení posádky), jinak budete blokovat další provoz památkového objektu.

(mapa s vyznačením parkovišť se otevře po kliknutí na šipku vpravo)

PŘÍSTUP DO OBJEKTU, PRŮBĚH OBŘADU

Do konventní budovy se vstupuje vchodem od silnice skrze zimní refektář. Přibližně 5 minut před zahájením obřadu přivítá pracovnice městského úřadu snoubence i svatebčany u dveří, zavede je chodbou po schodech do 1. patra a dále do kaple. Opozdilé svatebčany vpouští dovnitř až do zahájení samotného obřadu pracovníci kláštera.


PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ

Pro svatebčany je otevřeno velké parkoviště mezi klášterní zdí a řekou. Ke vstupu do konventu vjíždějte max. třemi až čtyřmi auty - a to pouze na nezbytně nutnou dobu (tedy vyložení posádky), jinak budete blokovat další provoz památkového objektu.


PŘÍSTUP DO OBJEKTU, PRŮBĚH OBŘADU

Do konventní budovy se vstupuje vchodem od silnice skrze zimní refektář. Přibližně 5 minut před zahájením obřadu přivítá pracovnice městského úřadu snoubence i svatebčany u dveří, zavede je chodbou po schodech do 1. patra a dále do kaple. Opozdilé svatebčany vpouští dovnitř až do zahájení samotného obřadu pracovníci kláštera.

Samotný průběh obřadu je zcela v režii vaší a pracovníků městského úřadu. Pokud nezvolíte reprodukovanou hudbu, doporučujeme hudebníkům předem se seznámit se zdejší akustikou. Případnou výzdobu prostor je nutné si objednat individuálně.

Pořizování fotografií v místě konání obřadu i po celé trase při příchodu a odchodu je zahrnuto v poplatku klášteru, není zvlášť hrazeno.

Při odchodu z obřadu žádáme svatebčany i jejich doprovod, aby neopouštěli přístupovou trasu a vydali se spořádaně cestou, kterou jim sdělí pracovnice městského úřadu, popřípadě pracovník správy objektu.

kláštěr Plasy

Plzeňská 2
331 01 Plasy

SVATBY
Mgr. Monika Tuková
tel: 373 322 174
email: tukova.monika@npu.cz
https://www.klaster-plasy.eu/cs