VODNÍ HRAD ŠVIHOV

Žižkova 1, 340 12 Švihov 

V prostorách státního hradu Švihov lze uspořádat civilní i církevní svatební obřad. Svatební obřad se uskuteční na základě smlouvy o konání svatebního obřadu mezi správou hradu Švihov a alespoň jedním ze snoubenců.

Při domlouvání podmínek se snažíme co nejvíce vycházet vstříc požadavkům a nápadům snoubenců, ale je nutné brát ohled na návštěvnický provoz, návštěvní řád a podmínky v daných prostorách v místě konání obřadu. Při obřadu není dovolen volný pohyb osob po objektu hradu a je nutné dodržovat pokyny pracovníků hradu. Do interiérů hradu není možné vstupovat se živými zvířaty a s kočárky.

Svatbu je nutné domluvit, smluvně ošetřit a uhradit nejpozději 30 dní před plánovaným termínem, abychom byli schopni zajistit veškeré služby.


Jak na hradě svatba probíhá?

Svatba začíná ve sjednaném termínu na nádvoří hradu, kde se shromáždí svatební hosté. Skupině jsou přiděleni zpravidla dva pracovníci hradu. Svatební hosté jsou odvedeni na domluvené místo konání obřadu. Budoucí novomanželé se svědky si převezme pracovník matriky. Obřad začíná, když jsou svatební hosté připraveni při vybrané skladbě. Po obřadu následuje přípitek s oddávajícími, předání malé pozornosti na památku a gratulace. Po gratulacích je skupina svatebních hostů odvedena zpět na nádvoří a novomanželé s fotografem mají přibližně půl hodiny na fotografování v hradních interiérech. Hromadné fotografie se dělají nakonec před hradem.

Jak postupovat při sjednání svatby?

Prvním kontaktem bývá sjednání informativní schůzky přímo zde na hradě. Rád rádi vám vysvětlíme podmínky konání a ukážeme prostory. Po rozhodnutí pro svatbu na švihovském hradě je třeba kontaktovat matriku města Švihov a domluvit termín konání svatby. Po domluvení a potvrzení termínu se sejdeme znovu na hradě kvůli stvrzení podmínek smlouvou.

Kolik zaplatíte a za jaké služby?

Cena za pronájem prostor a služby je dána platným cenovým výměrem. Poplatek zahrnuje pronájem prostor včetně přípravy a úklidu, doprovod pracovníků hradu při obřadu, hudební doprovod nebo ozvučení sálu aparaturou, stálou svatební výzdobu, přípitek s oddávajícími, autorské poplatky pro užití zvukových děl, fotografování novomanželů v interiérech hradu a daň z přidané hodnoty.

Ceník svatebních obřadů

(pro rok 2018, včetně DPH)

Taneční sál nebo špýchar 7 500 Kč
9 000 Kč (1. 4. - 31. 10.)
(1. 11. - 31. 3.) 
Parkán nebo jiný venkovní prostor 7 500 Kč
9 000 Kč (1. 4. - 31. 10.)
(1. 11. - 31. 3.) 
Kaple 10 000 Kč
15 000 Kč (1. 4. - 31. 10.)
(1. 11. - 31. 3.)   


vodní hrad ŠVIHOV

Žižkova 1
340 12 Švihov
tel: +420 376 393 378, +420 606 666 419
e-mail: svihov@plzen.npu.cz
https://www.hradsvihov.cz/cs

SVATBY
Bc. Lukáš Bojčuk
376 393 378
606 666 430
bojcuk.lukas@npu.cz