ZÁMEK CHÝŠE U ŽLUTIC 

Zámek Chyše, 364 53 Chyše 30 

Svatební obřady na zámku Chyše

Spojte své životy ve výjimečném prostředí...

Obřady se u nás konají po dohodě s matrikou Zámek Chyše patří pod matriku ve Žluticích, kterou vede tamní městský úřad (paní Vaněčková - tel.: 353 393 171, GSM: 720 584 888)

Pro rok 2019 byly pro svatební obřady na našem zámku matrikou  stanoveny tyto termíny: 19. dubna, 10. a 18. května, 1., 7., 21. a 29. června, 5., 19. a 20. července, 9., 10. a 16. srpna, 13. a 19. září, 19. října

Základní cena obřadu konaného ve velkém štukovém sále je 7.990 Kč vč. DPH a zahrnuje:

pronájem sálu, hudební doprovod, originální květinovou výzdobu, sklenku sektu jako přípitek pro novomanžele, svědky a oddávající a taktéž možnost fotografování novomanželů v areálu zámku. Libovolné další požadavky lze splnit nad rámec této ceny po předchozí dohodě.

  • Parkování na náměstí, pouze ženich a nevěsta mohou vjet auty do nádvoří zámku. Možnost fotografování a natáčení v obřadní síni, nádvoří zámku a areálu parku.
  • Obřad trvá zhruba 20 minut. Svatební síň je účelově upravena s možností až 30 míst k sezení (možno upravit dle požadavku) a 70 míst k stání. Obřad je doprovázen živou hudbou - v případě zájmu Vás zkontaktujeme s umělcem, který svatební obřady tradičně provází.
  • Svatební obřady jsou pořádány mezi 11.00 až 14.00 hod. Příjezd na zámek 10 minut předem.
  • Novomanželé a svědci musí mít s sebou platné občanské průkazy.
  • Případné zvláštní zvyky či přání při obřadu je vhodné předem konzultovat se správou zámku.
  • Potvrzení termínu obřadu - zámek Chyše 353 396 336, 602 172 329, zamek@chyse.com
  • Cena za obřad (vč. eventuálních příplatků) je splatná nejpozději dva týdny před sjednaným datem obřadu.

Děkujeme za Vaši součinnost.

Váš zámek Chyše

Chýše u Žlutic

Zámek Chyše
364 53 Chyše 30
353 396 336, 602 172 329 
email: zamek@chyse.com 
https://www.chyse.com/zamek-svatby.aspx