ZÁMEK KOZEL

Šťáhlavy 67, 332 03 Šťáhlavy 

Prožijte svůj svatební den na zámku Kozel v prostorách zámecké kaple sv. Kříže anebo v malebném prostředí zámeckého parku. V zámecké kapli je k dispozici 36 míst k sezení a cca 30 míst ke stání (v případě větší svatby umožňujeme otevření empory). Případně můžete využít náš svatební palouček, který se nachází v těsné blízkosti zámku a jízdárny (zde je počet svatebčanů neomezen).

Samozřejmostí je pak bezplatné fotografování v prostorách kaple i v celém areálu zámeckého parku. Fotografování v zámeckých interiérech je zpoplatněno.

A pokud váháte s výběrem místa pro uspořádání svatební hostiny, umožňujeme též pronájem prostor Modrého salonku, který je součástí budovy zámecké kaple.

REZERVACE TERMÍNŮ

Svatby se na Kozlu konají v zámecké kapli anebo v zámeckém parku. Obvyklým dnem pro uskutečnění svatebního obřadu je sobota.

Svatby probíhají vždy v celou hodinu, a to od 10 do 16 hodin, v období duben - říjen. Je možné se domluvit i na mimořádném termínu mimo uvedené měsíce, kdy v případě zimního období je možnost vytopení zámecké kaple.

Pro rok 2019 nabízíme tyto termíny:

27.4. (pouze v kapli) , 18.5., 1.6., 8.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9. (pouze v kapli), 12.10. (pouze v kapli)

V rámci pronájmu prostor zajišťujeme zdarma vyzdobení kaple vazbami ze živých květin, právě kvetoucích v parku a zahradnictví.

Pro závaznou rezervaci a pro doplnění nezbytných údajů, kontaktujte správu zámku Kozel.

Telefon: +420 377 969 040, +420 775 054 243


SPRÁVNÍ POPLATKY ZA CIVILNÍ OBŘAD KONANÝ MIMO ÚŘEDNĚ STANOVENOU OBŘADNÍ SÍŇ :

1.000,- Kč oba snoubenci mají trvalý pobyt v ČR
3.000,- Kč jeden snoubenec má trvalý pobyt v ČR
4.000,- Kč oba snoubenci mají trvalý pobyt mimo ČR
Poplatek uhraďte Obecnímu úřadu ve Šťáhlavech hotově nebo poštovní poukázkou, kterou obdržíte na OÚ.

POPLATEK ZA PRONÁJEM KAPLE NA ZÁMKU KOZEL NEBO MÍSTA V EXTERIÉRU (PARKU):

8.000,- Kč civilní sňatek v zámecké kapli
10.000,- Kč civilní sňatek v exteriéru nebo sňatek církevní v zámecké kapli i v exteriéru
V případě nepříznivého počasí se sňatek z exteriéru přesouvá do interiéru kaple. Rozdíl v poplatku se nevrací.

Poplatek uhraďte hotově nebo platební kartou správě zámku Kozel do 14ti dnů od sjednání termínu.

ZRUŠENÍ SMLOUVY O PRONÁJMU KAPLE NEBO MÍSTA:

Zrušíte-li smlouvu o pronájmu kaple nebo místa z vážných důvodů (doložená nemoc nebo úmrtí snoubenců nebo jejich rodičů), bude Vám částka vrácena bez jakéhokoliv storno poplatku. V ostatních případech Vám bude účtován storno poplatek takto:
4.500,- Kč - odstoupení od smlouvy do 14-ti dnů před termínem
3.500,- Kč - odstoupení od smlouvy 2 až 8 týdnů před termínem
2.000,- Kč - odstoupení od smlouvy 8 a více týdnů před termínem

HUDEBNÍ DOPROVOD

Zvukovou kulisu svatebního obřadu tvoří živě interpretovaná hudba na varhany. Úhradu hudebního doprovodu ve výši 500,- Kč v případě obřadu v interiéru, nebo 700,- Kč v případě obřadu v exteriéru, proveďte varhaníkovi v hotovosti před obřadem na zámku Kozel.

Je možné si zajistit i vlastní hudební doprovod, v tomto případě je třeba se na podrobnostech domluvit se správou zámku Kozel již při sepisování smlouvy.

zámek Kozel

Šťáhlavy 67
332 03 Šťáhlavy
tel:+420 377 969 040, +420 775 054 243
e-mail: kozel@npu.cz, karez.katerina@npu.cz
https://www.zamek-kozel.cz/cs