ZÁMEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Zámecká 1, Spálené Poříčí, 335 61

Městský úřad Spálené Poříčí má stanoveny oddací dny na sobotu a neděli od 10. do 17. hodin v obřadní místnosti ve Spáleném Poříčí, náměstí Svobody čp. 137. Sňatek uzavřený v tyto dny a na tomto místě je pro občany s trvalým pobytem na území ČR bez jakéhokoli poplatku.

Svatbu lze též uzavřít v prostředí romantického zámku. Zde jsou pro svatby vyhrazeny 1. a 3. víkendy v měsíci. Sňatek lze po dohodě s matrikářkou uzavřít také v jiný den. Jelikož je sňatek na zámku chápán jako sňatek na jiném vhodném místě než je stanovená obřadní místnost, je stanoven správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. Poplatek za pronájem zámku pro konání svatebních obřadů je stanoven ve výši 3.000,- Kč v případě, že snoubenci nemají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí. Pro snoubence, kteří mají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí je poplatek snížen na 2.000,- Kč.

Od jara 2015 lze uzavřít netradiční svatbu také ve špejcharu Ve Dvoře. Snoubenci si mohou zvolit prostory v přízemí u expozice historické zemědělské techniky, v 1. patře u expozice zaměřené na život a přírodu v Podbrdsku či v 2. patře, které je celé věnováno expozici kresleného humoru Jiřího Wintera Neprakty (jediné v ČR).

V případě svatebního obřadu ve špejcharu se hradí opět správní poplatek za povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě 1000,- Kč. Pronájem špejcharu Ve Dvoře pro konání svatebních obřadů je stanoven ve výši 2.000,- Kč pro snoubence, kteří nemají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí. Pro snoubence, kteří mají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí je poplatek snížen na 1.000,- Kč.

Svatební obřad je možné konat také v jiný den a na kterémkoli místě v matričním obvodu Spálené Poříčí (např. na zahradě rodinného domu, u rybníka,...), které svou důstojností bude pro takovouto událost vhodné. Posouzení, zda je takovéto místo vhodné, pak leží na matričním úřadu.

Postup před uzavřením manželství:

1. domluvit termín sňatku s matrikářkou příslušného matričního úřadu

2. dostavit se na matriku, vyplnit tiskopisy, donést potřebné matriční doklady, domluvit podrobnosti obřadu

3. uhradit poplatky

Správní poplatky:

1. vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo místnost - 1.000,- Kč

2. uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR - 2.000,- Kč

3. uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR - 3.000,- Kč

4. vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství - 500,- Kč

Další poplatky:

1. svatební obřad na zámku ve Spáleném Poříčí - 2.000,- Kč - snoubenci, kteří mají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí

2. svatební obřad na zámku ve Spáleném Poříčí - 3.000,- Kč - snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí

3. svatební obřad ve špejcharu Ve Dvoře - 1.000,- Kč - snoubenci, kteří mají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí

4. svatební obřad ve špejcharu Ve Dvoře - 2.000,- Kč - snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v matričním obvodu Spálené Poříčí.

Bližší informace Vám poskytne Ing. Lenka Benetková, MěÚ Spálené Poříčí, odbor správní a sociální, matrika

ZÁMEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ

Zámecká 1, Spálené Poříčí, 335 61
E-MAIL: zamek@kapitula.cz
TELEFON: +420 604 329 056

SVATBY
Ing. Lenka Benetková 
Telefon: 373 036 134 
lenka.benetkova@spaleneporici.cz 
https://www.zamekspaleneporici.cz/