Adolf Loos

Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň

Všem, kteří by rádi uspořádali svůj svatební obřad v jedinečném prostředí Loosových interiérů, nabízí Plzeň- TURISMUS možnost říci si své "ano" v bývalém bytě Viléma a Gertrudy Krausových v Bendově ulici číslo 10. Pronájem místa konání obřadu činí 4 000,- . Termín je možné si domluvit na základě individuální konzultace.

V ceně je zahrnuto:

  • pronájem interiéru na čtyři hodiny s kapacitou až 40 míst
  • svolení s fotografováním novomanželů v interiéru
  • úklid místa po obřadu

Pro obsazenost termínů a vaše další dotazy prosím kontaktujte Magdalenu Soukupovou na tel. čísle +420 378 037 966 nebo na e-mailové adrese soukupovam@plzen.eu.

Pronájmy

Loosův interiér v Bendově 10 si je také možné pronajmout ke komerčním i nekomerčním příležitostem. Cena pronájmu činní 3000 Kč na dobu 3 hodiny a s každou další započatou hodinou se zvyšuje o 500 Kč. Termín lze domluvit na kterýkoliv den v týdnu, doporučujeme však udělat objednávku alespoň s 3 týdenním předstihem. Interiér je vybaven 40 místy k sezení. Zvukovou techniku si nájemce zajišťuje sám. Návštěvníci se musí řídit pravidly provozního řádu a pokyny přítomného pracovníka organizace Plzeň - TURISMUS. V případě zájmu zasílejte své dotazy na info@adolfloosplzen.cz.

.

Adolf Loos

Plzeň - TURISMUS, p.o.
náměstí Republiky 41
301 00 Plzeň 

Kontaktní osoba (provozovatel): Magdaléna Soukupová 
telefon: +420 378 037 966
e-mail: soukupovam@plzen.eu
https://adolfloos.cz/cs/adolf-loos