ZÁMEK BLOVICE

Hradiště 1, 336 01 Blovice 

Rezervaci termínů včetně veškerých dalších informací k svatebnímu obřadu

na zámku zajišťuje matrika MěÚ Blovice:

Důležité upozornění Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové
organizace, k průběhu svatebních obřadů na zámku Hradiště:

Svatební obřady se konají v atraktivním prostředí kaple svatého Ondřeje. Od roku 2017 zajišťujeme obřady také v horní zámecké zahradě. Pro rok 2018 je poplatek za svatební obřady stanoven na 3000 Kč včetně DPH.

Fotografování v zámeckém parku a interiérech zámku: Lze se fotografovat před zámkem, okolo kašny a v zámeckém parku. Interiéry zámku pro fotografování svatebčanů jsou zpřístupněny ihned po skončení svatebního obřadu, až teprve poté následuje fotografování v exteriérech - opačné pořadí není z technických důvodů možné. Průběh fotografování konzultuje Váš fotograf s pracovníkem zámku, konajícím službu v době svatebního obřadu.

Najíždění s auty do prostoru zámku: Vzhledem k provedeným úpravám v areálu zámku není možné najíždět s auty okolo kašny. Všechna auta svatebčanů, včetně aut ženicha je nutné zaparkovat na parkovišti před zámkem či v přilehlých ulicích. Do areálu zámku může vjet pouze auto nevěsty, s tím, že zastaví před zámkem (nevjíždí na mostík ani nemůže objíždět kašnu). Po skončení svatebního obřadu řidič s autem nevěsty ihned odjede mimo areál zámku a mimo vstupní bránu. Tak bude zajištěno, že následující nevěsta má opět umožněn vjezd až před zámek.

Poplatek za svatební obřad: 3000 Kč včetně DPH. Za fotografování v interiérech a zámeckém parku se navíc žádný poplatek nehradí. Poplatek uhraďte na účet Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p.o. číslo účtu: 1936361/0100 (Komerční banka), do zprávy pro příjemce zadejte datum svatby.

Opatření v areálu zámku:V zámecké kapli a v celém areálu zámku platí přísný zákaz házení rýže, papírových konfet, květinových lístků atd. Prosíme snoubence, přetlumočte tento požadavek všem Vašim svatebním hostům i příbuzným a známým, kteří se přijdou na svatební obřad podívat, aby tento pokyn respektovali.

zámek Blovice

Hradiště 1
336 01 Blovice 
Telefon ústředna: 371 522 208
GSM: + 420 773 023 840
email: muzeum@muzeum-blovice.cz
https://www.muzeum-blovice.cz

Svatby matrika:
hana.brejchova@mublovice.cz
tel. 371 516 133