hrad Křivoklát

Zámecká 1, Spálené Poříčí, 335 61

Hrad Křivoklát nabízí pro účely svatebních obřadů své prostory. K dispozici je obřadní síň v přízemí severního křídla horního hradu. Místnost je zaklenuta dvěma poli křížové klenby, vybavena elektrickými varhanami, moderní hudební aparaturou.

Pro objednání svatebního obřadu, informace o cenách a volných termínech se prosím obraťte na Úřad městysu Křivoklát (kontakt a další informace naleznete zde) Nestandardní svatební obřady, či jiná přání nutno projednat se správou hradu.

hrad Křivoklát

Správa státního hradu Křivoklátu
Křivoklát 47
270 23 Křivoklát
https://www.hrad-krivoklat.cz

SVATBY
Kamila Hájková
telefon: 313 558 440
mobil: 720 996 071
email. hajkova.kamila@npu.cz