ZÁMEK BEČOV NAD TEPLOU

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou, 364 64 Bečov nad Teplou 

Jsme rádi, že jste si pro svou svatbu vybrali právě zámek Bečov.

Termíny

pro rezervaci termínu nejprve kontaktujte matriku MěÚ Bečov 353 999 318 nejméně 30 dnů před konáním svatebního obřadu úřad zajišťuje oddávajícího, přípitek, vystavení oddacího listu 

Svatební prostory

prostory pro svatební obřad je možno si prohlédnout:
mimo sezónu (leden-březen a listopad-prosinec): po-pá 10:00-14:00 hodin
v sezóně (duben-říjen): út-ne 10:00-16:00 hodin, po 10:00-14:00 hod.

Zámecká kaple sv. Petra

svatby se připravují celoročně (listopad-březen = příplatek za vytemperování kaple až 5000 Kč)
maximální kapacita 50 hostů (sedící + stojící hosté)
v kapli je k dispozici elektřina, v případě zájmu možno zapůjčit CD přehrávač k dispozici jsou veřejné toalety (zdarma)

Zámecké terasy

svatby se připravují od dubna do října (v případě špatného počasí možno po předchozí domluvě - tel. 353 999 394 zařídit přesun do zámecké kaple /před obřadem nutno doplatit rozdíl cen/ nebo obřad přesunout pod most /bez doplatku/ - vhodné pro malé svatby do 15 účastníků, případně po předchozí domluvě na radnici (peníze za pronájem terasy budou vráceny v plné výši).

celková kapacita teras je prakticky "neomezená" (k sezení nabízíme 50 ozdobných židlí a 10 laviček bílé barvy), na terase je k dispozici elektřina, v případě zájmu možno zapůjčit CD přehrávač, k dispozici jsou veřejná WC (zdarma)

Ceník

základní cenou je poplatek za poskytnutí pronájmu prostor:

 • 6000 Kč - svatební obřad v zámecké kapli sv. Petra + 1000 Kč MěÚ
 • 4000 Kč - svatební obřad na zámeckých terasách + 1000 Kč MěÚ

Sleva - 1000 Kč v případě, že má jeden ze snoubenců trvalé bydliště v Bečově nad Teplou, Krásném Jezu, Tepličce, Chodově a Vodné (matriční obvod Bečov nad Teplou) po předložení OP.

Sleva - 2000 Kč v případě, že mají oba snoubenci trvalé bydliště ve jmenovaných lokalitách, po předložení OP.

platba musí být provedena do 30 dnů po uskutečnění rezervace!

Storno poplatky

 • v případě zrušení svatebního obřadu ve lhůtě kratší jak 60 dní před plánovaným datem obřadu bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny.
 • v případě zrušení svatebního obřadu ve lhůtě kratší než 30 dní před plánovaným datem obřadu bude účtován storno poplatek ve výši 75 % z celkové ceny.
 • v případě zrušení svatebního obřadu ve lhůtě kratší než 24 hodin (nebo nedostavení se na obřad) bude účtován storno poplatek ve výši 100 % z celkové ceny.

Storno poplatky lze individuálně řešit v případě např. úmrtí v nejužším rodinném kruhu, případně z jiných vážných např. zdravotních důvodů.

Omezení

 • v interiérech je zakázáno házení rýže, květin a používání bublifuků v exteriérech je zakázáno házení rýže a květin je zakázáno vjíždět na nádvoří či parkovat přímo před hlavní branou do areálu motorovými vozidly a koňskými spřeženími
 • je zakázáno vstupovat do zámecké zahrady a do interiérů zámku se zvířaty, střelecké salvy, šermířské souboje a jiné netradiční doprovodné akce nutno dopředu nahlásit správě objektu

Další informace

 • svatební obřad může být civilní (občanský) i církevní
 • parkovat lze v případě volné kapacity na placeném parkovišti na náměstí (přímo před areálem zámku), zdarma v ulici Kostelní na parkovišti MěÚ - kapacita 5 vozidel, popř. na placeném parkovišti při Mariánskolázeňské ulici nebo dále zdarma u nádraží či nákupního střediska - mapa s vyznačením parkovacích ploch ke stažení

Specifikace požadavků

 • po předchozí domluvě se snoubenci správa zámku zapůjčí zdarma CD přehrávač, v případě zájmu též zajistí přehrání předaného nosiče
 • pokud se snoubenci rozhodnou pro květinovou výzdobu (zejména zdobení oblouku na terasách) jsou povinni toto sdělit správě zámku, včetně jména a kontaktu na dodavatele, nejpozději týden před plánovaným termínem obřadu
 • jakékoliv další požadavky musí být vždy předem nahlášené a schválené správou zámku
 • V případě nenahlášení speciálních požadavků, správa zámku neodpovídá za způsobené komplikace!

Služby

 • pronájem zahrad, teras, historických sklepů a salónků pro pořádání rautů a svatebních hostin
 • možnost pořízení svatebních fotografií ve vybraných interiérech zámku

zámek Bečov

Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou
364 64 Bečov nad Teplou
tel: +420 353 999 394, +420 606 659 637
e-mail: info@zamek-becov.cz
https://www.zamek-becov.cz