MARIÁNSKÁ TÝNICE

Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice 1, 331 41 pošta Kralovice 

Nabídka konání svatebních obřadů

Možnost pořádání svatebních obřadů se nabízí v prostorách kostela Zvěstování Panny Marie, který je součástí areálu Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici.

Svatební obřady se konají pouze v měsících od dubna do října, a to o sobotách určených Matrikou v Kralovicích. Stanovená doba pro obřady je 11:00 až 15:00 hodin. Je možnost konání i církevních obřadů (v tomto případě se snoubenci musí obrátit na příslušný farní úřad).

Poplatek za obřad činí 5.000,- Kč pro muzeum, další poplatek vybírá matrika (cca 1.000,- Kč).

Informace ke konání svatebních obřadů v Mariánské Týnici

Kontakt:

Hana Fryčková - průvodkyně
telefon: 373 396 410
e-mail: fryckova@marianskatynice.cz

Mariánská Týnice

Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice 1
331 41 pošta Kralovice
Tel: +420 373 396 410, +420 373               
fryckova@marianskatynice.cz
https://www.marianskatynice.cz/